Termisk energi levert av Oslofjord Varme produseres hovedsaklig ved bruk av fornybar energi. Oslofjord Varme er sertifisert i miljøledelse i henhold til ISO 14001.

Følgende energikilder og brensler benyttes i våre energisentraler:

 • Sjøvann (varmepumpe)
 • Kloakk (varmepumpe)
 • Grunnvann (varmepumpe)
 • Energibrønner (varmepumpe)
 • Spillvarme fra industri
 • Elektrisitet
 • Pellets
 • Bioolje
 • Fossil fyringsolje
 • Naturgass


 • Figuren under viser fordelingen for våre anlegg i Oslo-området:

  Utslipsfaktorer for termisk energi levert av Oslofjord Varme som benyttes til miljøregnskap og BREEAM-sertifisering kan finnes i vår miljørapport.