Termisk energi levert av Oslofjord Varme produseres hovedsaklig ved bruk av fornybar energi. Oslofjord Varme er sertifisert i miljøledelse i henhold til ISO 14001 for sine anlegg i Oslo og Viken.

Følgende energikilder og brensler benyttes i våre energisentraler:

  • Sjøvann (varmepumpe)
  • Kloakk (varmepumpe)
  • Grunnvann (varmepumpe)
  • Energibrønner (varmepumpe)
  • Spillvarme fra industri
  • Elektrisitet
  • Pellets
  • Bioolje
  • Fossil fyringsolje
  • Naturgass

Figuren under viser fordelingen for våre anlegg i Oslo-området:

Utslipsfaktorer for termisk energi levert av Oslofjord Varme som benyttes til miljøregnskap og BREEAM-sertifisering kan finnes i vår Miljørapport 2019.