Nye fjernvarme- og fjernkjølerør krysser Sandvikselva

I forbindelse med Bærum kommune og Statens Vegvesens sanering av gammel bro og bygging av ny bro for Brynsveien over Sandvikselva ved Bjørnegård ble Oslofjord Varmes fjernvarme- og fjernkjølerør også fjernet. Nye rør er nå på plass i den nye broa som snart skal åpnes for trafikk. Vi levere igjen «ekte» fjernvarme til Industriveien på…

Les mer...

Strømbrudd i Sandvika

På grunn av at en høyspentkabel ble gravd over var vårt anlegg i Sandvika helt ute av drift i 1 1/2 time 1.2.2021 fra ca kl 17:55. Ordinær drift var tilbake ca kl 22:30. Vi beklager den ulempe dette måtte ha medført for våre kunder.  

Les mer...

Leveranse av fjernvarme og fjernkjøling ifm. Corona-tiltak

Oslofjord Varme AS har alle sine anlegg i normal drift i den perioden vi nå er inne i.  Vi har gjort tiltak for å redusere risikoen for at både driftspersonell og adminisitrativt personell kan bli satt ut av sykdom. I tillegg er reservepersonell varslet for eventuell bistand om nødvendig. Fjernvarmevirksomhet er en del av samfunnskritisk…

Les mer...

Oppkjøp i Fredrikstad Fjernvarme sluttført

Oslofjord Varmes morselskap Varme Acquisitions har sluttført sitt oppkjøp i Fredrikstad Fjernvarme og økt sin eierandel med 22%. Fredrikstad Energi AS har solgt seg ut av selskapet og deres tidligere andel på 32,5 % er fordelt mellom de to andre eierne, Varme Acquisitions AS og FREVAR KF. Varme Acquisitions eierandel etter oppkjøpet vil være 57…

Les mer...

Varme Acquisitions kjøper seg opp i Fredrikstad Fjernvarme

Varme Acquisitions AS, Oslofjord Varmes morselskap, øker sin eierandel i Fredrikstad Fjernvarme ved å kjøpe Fredrikstad Energis andel av selskapet. Varme Acquisitions hadde tidligere en eierandel på 35 % av selskapet, som nå økes til 67,5 %. Frevar KF vil fortsatt eie 32,5 % av selskapet. Fredrikstad Fjernvarme vil drives videre som i dag med…

Les mer...

Oslofjord Varme får nye eiere!

             Icon Infrastructure selger Oslofjord Varme til et konsortium dannet av tre investeringsselskaper. Selskapene er: Infranode (42,5 %) Mirova (42,5 %) KLP (15 %) Vi ser frem til et godt samarbeid med våre nye eiere! Pressemeldinger fra selskapene finnes her: KLP går inn i Oslofjord Varme Infranode, KLP and Mirova acquire…

Les mer...

Bygger nytt miljøriktig energianlegg på Gardermoen

Gardermoen Campus på Jessheim får nå et moderne energianlegg som blant annet skal forsyne det nye LHL sykehuset med miljøriktig varme og kjøling. Dette er som følge av at utbyggerselskapet Gardermoen Campus Utvikling og fjernvarmeselskapet Oslofjord Varme har inngått en etableringsavtale.

Verdens miljødag 2015

Verdens miljødag, som ble innstiftet av FN i 1972,  er i år fredag 5. juni. Oslofjord Varme AS vil delta i Telenors eget miljødag-arrangement for egne ansatte på deres hovedkontor på Fornebu. En av våre energisentraler som produserer sjøvannsbasert fjernvarme og fjernkjøling er lokalisert i Telenors lokaler.

Les mer...

Fjernvarme- og fjernkjøledninger under montasje på Fornebu. Scandic-hotellet under oppføring i bakgrunnen.

Fornebu

På Fornebu er alle hovedgrepene for utbygging av fjernvarme og fjernkjøling gjennomført. Det vil si at alle større ledningsanlegg er bygget, og at produksjonsanleggene er utstyrt med de installasjonene de skal ha. Til sammen 6 store varmepumper med en samlet kapasitet på 39.000 kW sørger for miljøvennlig oppvarming og avkjøling av bygningsmassen. Videre aktivitet på…

Les mer...

Fjernvarmeledninger under montering i Olav Ingstads vei.

Aktivitet på Rud

I 2011 bygget vi fjernvarmeledninger over Dønski frem til blant annet Rud videregående skole og den nye Bærum idrettspark som begge ble knyttet til. Så ble det bygget opp til Rudssletta, og i høst har vi bygget nedover langs Olav Ingstads vei med Bærum kommunes verksted som foreløpig siste tilknytning. Hele området «bilbyen» har dermed…

Les mer...