Leveranse av fjernvarme og fjernkjøling ifm. Corona-tiltak

Oslofjord Varme AS har alle sine anlegg i normal drift i den perioden vi nå er inne i.  Vi har gjort tiltak for å redusere risikoen for at både driftspersonell og adminsitrativt personell kan bli satt ut av sykdom. I tillegg er reservepersonell varslet for eventuell bistand om nødvendig. Fjernvarmevirksomhet er en del av samfunnskritisk…

Les mer...

Oppkjøp i Fredrikstad Fjernvarme sluttført

Oslofjord Varmes morselskap Varme Acquisitions har sluttført sitt oppkjøp i Fredrikstad Fjernvarme og økt sin eierandel med 22%. Fredrikstad Energi AS har solgt seg ut av selskapet og deres tidligere andel på 32,5 % er fordelt mellom de to andre eierne, Varme Acquisitions AS og FREVAR KF. Varme Acquisitions eierandel etter oppkjøpet vil være 57…

Les mer...

Oslofjord Varme får nye eiere!

             Icon Infrastructure selger Oslofjord Varme til et konsortium dannet av tre investeringsselskaper. Selskapene er: Infranode (42,5 %) Mirova (42,5 %) KLP (15 %) Vi ser frem til et godt samarbeid med våre nye eiere! Pressemeldinger fra selskapene finnes her: KLP går inn i Oslofjord Varme Infranode, KLP and Mirova acquire…

Les mer...

Verdens miljødag 2015

Verdens miljødag, som ble innstiftet av FN i 1972,  er i år fredag 5. juni.
Oslofjord Varme AS vil delta i Telenors eget miljødag-arrangement for egne ansatte på deres hovedkontor på Fornebu.
En av våre energisentraler som produserer sjøvannsbasert fjernvarme og fjernkjøling er lokalisert i Telenors lokaler.

Fornebu

På Fornebu er alle hovedgrepene for utbygging av fjernvarme og fjernkjøling gjennomført. Det vil si at alle større ledningsanlegg er bygget, og at produksjonsanleggene er utstyrt med de installasjonene de skal ha. Til sammen 6 store varmepumper med en samlet kapasitet på 39.000 kW sørger for miljøvennlig oppvarming og avkjøling av bygningsmassen. Videre aktivitet på…

Les mer...

Aktivitet på Rud

I 2011 bygget vi fjernvarmeledninger over Dønski frem til blant annet Rud videregående skole og den nye Bærum idrettspark som begge ble knyttet til. Så ble det bygget opp til Rudssletta, og i høst har vi bygget nedover langs Olav Ingstads vei med Bærum kommunes verksted som foreløpig siste tilknytning. Hele området «bilbyen» har dermed…

Les mer...